Словник із соціальної роботи

ПАТЕРНАЛІЗМ

1. Заступництво, “батьківська влада” індивіда або групи над іншими індивідами або групами, які вважаються слабими. 2. Тип керівництва, при якому керівники забезпечують задоволення потреб підлеглих в обмін за їх лояльність і слухняність. англ. parentalism; нім. Paternität f=; рос. патернализм.
Ещё