Словник із соціальної роботи

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі. англ. political party; нім. politische Partei; угор. politikai párt; рос. партия политическая.
Ещё