Словник із соціальної роботи

ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ

юридично оформлений спосіб соціальної взаємодії найманих робітників, роботодавців і держави з метою гармонізації економічних інтересів усіх суб’єктів трудових відносин, знаходження цивілізованих форм розв’язання трудових і соціальних конфліктів. англ. social partnership; нім. soziale Partnerschaft; угор. szociális partnerkapcsolat; рос. социальное партнерство.
Ещё