Словник із соціальної роботи

ПАРТНЕРСТВО

відносини між соціальним робітником і клієнтом, коли останній може впливати на прийняття рішення про те, якої саме допомоги він / вона потребує. англ. partnership; нім. Partnerschaft f=; угор. partnerkapcsolat; рос. партнерство.
Ещё