Словник із соціальної роботи

ОЧІКУВАННЯ СОЦІАЛЬНІ

вимоги, що ставляться одним соціальним суб’єктом (індивідом, групою, суспільством і т.д.) до соціальної поведінки іншого суб’єкта. англ. social expectation; нім. soziale Erwartungen; угор. szociális várakozás; рос. ожидания социальные.
Ещё