Словник із соціальної роботи

ОЦІНКИ ЕКСПЕРТНІ

особливий вид кількісних і якісних характеристик окремих сторін соціально-економічних і психологічних явищ і процесів. Визначаються на основі суджень, висловлених експертами (вченими і фахівцями-практиками). Розрізняють О.е. індивідуальні і колективні. О.е. відіграють важливу роль в управлінні персоналом, особливо при підборі, оцінці та атестації кадрів. англ. expert estimations; нім. Sachverständigenschätzungen pl; угор. szakvélemeny; рос. оценки экспертные.
Ещё