Словник із соціальної роботи

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНА

схвалення або несхвалення, які виявляє група, організація або суспільство стосовно своїх членів у відповідь на виконання або невиконання висунутих до них вимог. англ. evaluation social; нім. soziale Einschätzung; угор. szociális értékelés; рос. оценка социальная.
Ещё