Словник із соціальної роботи

ОХОРОНА ПРАЦІ

система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m -es, =; угор. munkavédelem; рос. охрана труда.
Ещё