Словник із соціальної роботи

ОСОБИ ПОСАДОВІ

особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням – англ. official persons; нім. Amtsperson f=, -en; угор. tisztviselók; рос. лица должностные.
Ещё