Словник із соціальної роботи

ОСВІТА

система знань, вмінь і навичок, які були здобуті індивідом самостійно чи в процесі навчання в спеціальних учбових закладах. В залежності від об’єму і характеру знань виділяють початкову, основну, середню, вищу освіту, загальну та спеціальну; за змістом – технічну, гуманітарну, природничо-наукову, соціальну. Освіта соціальна є один з напрямків професійної освіти для підготовки соціальних працівників. англ. education; нім. Bildung f=, -en; угор. képzettség; рос. образование.
Ещё