Словник із соціальної роботи

ОРІЄНТАЦІЇ ЦІННІСНІ

система установок особистості на соціально-політичні і моральні норми суспільства. Система О.ц. є однією з найбільш важливих характеристик особистості і має багаторівневу структуру. О.ц. "програмують" всю діяльність людини на значні терміни, визначають генеральну лінію поведінки людини. англ. values / valuable orientations; нім. Wertorientierungen pl; угор. értékrendszer; рос. ориентации ценностные.
Ещё