Словник із соціальної роботи

ОРГАНІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ

1. Сукупність різних сторін життєдіяльності даного суспільства, взаємодія яких надає йому цілісного характеру. 2. За Г.Спенсером – суспільство, яке розглядається за аналогією з живим організмом. англ. social organism; нім. Sozialorganismus m= men; угор. szociális szervezet; рос. организм социальный.
Ещё