Словник із соціальної роботи

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧІ ГРОМАДСЬКІ

об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та захист свого соціального становища як повноправних членів суспільства. англ. children`s welfare organizations; нім. gesellschaftliche Kinderorganisationen; угор. társadalmi gyermeszervezetek; рос. организации детские общественные.
Ещё