Словник із соціальної роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

система соціальних груп і відносин між ними. англ. social organisation / agency; нім. soziale Organisation; угор. szociális szervezet; рос. организация социальная.
Ещё