Словник із соціальної роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКА

об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. англ. public organization; нім. gesellschaftliche Organisation; угор. társadalmi szervezet; рос. организация общественная.
Ещё