Словник із соціальної роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНА

недержавна організація, головною діяльністю якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, згідно з Законом "Про благодійництво та благодійні організації від 16.07.97". англ. charitable organisation; нім. wohltätige Organisation; угор. jótékonysági szervezet; рос. организация благотворительная.
Ещё