Словник із соціальної роботи

ОРГАН ДЕРЖАВНИЙ

орган законодавчої або виконавчої влади країни походження або країни експорту (митного союзу або економічного угрупування). англ. state authority; нім. Staatsorgan n -(e)s, -e; угор. állami szerv; рос. орган государственный.
Ещё