Словник із соціальної роботи

ОПІКА СУСПІЛЬНА

організована система допомоги населенню в ХІХ ст. з боку державних інститутів або суспільства. Вона представлена Міністерством внутрішніх справ, земськими і міськими установами, приватними благодійними товариствами і т.п. Розглядається як історична модель захисту і підтримки (історична парадигма). англ. community care / guardianship; нім. gesellschaftliche Vormundschaft; угор. társadalmi gyámság; рос. опека общественная.
Ещё