Словник із соціальної роботи

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

вироблення людиною найкращих рішень з тих чи інших питань; досягнення максимально позитивних результатів від реалізації прийнятих рішень, зведення до мінімуму їх можливих негативних наслідків. англ. optimization of taking decision; нім. die Optimierung der Annahme eines Beschlusses; угор. határozathozatal optimizációja; рос. оптимизация принятия решений.
Ещё