Словник із соціальної роботи

ОПОЗИЦІЯ

спосіб протиставлення одних політичних поглядів, ідей, дій іншим політичним поглядам, діям. Опозиція у політиці може здійснюватися на різних рівнях політичного панування, у різних видах державної і партійної влади,усередині кожної з них. англ. opposition; нім. Opposition f=; угор. oppozició; рос. оппозиция.
Ещё