Словник із соціальної роботи

ОПИТУВАННЯ ПАНЕЛЬНЕ

багаторазове опитування, що проводиться через певні часові інтервали на одній і тій сукупності з метою дослідження соціальних явищ і процесів в їх динаміці. англ. panel survey; нім. panele Befragung; рос. опрос панельный.
Ещё