Словник із соціальної роботи

ОПИТУВАННЯ

метод збору первинної інформації шляхом звернення з запитаннями до певної групи людей (респондентів). Розрізняють О. письмові (анкетування) і усні (інтерв’ювання), очні і заочні (поштові, телефонні, пресові), експертні і масові, вибіркові і суцільні (напр., референдум), загальнонаціональні, регіональні, локальні тощо. англ. survey / opinion poll; нім. Befragung f=, -en; угор. körkérdés; рос. опрос.
Ещё