Словник із соціальної роботи

ОБЩИНА

1. Форма соціальної організації, яка виникла на основі родинних зв’язків і характеризується спільним володінням засобами виробництва, повним або частковим самоуправлінням. Розрізняють общину родову, сімейну, сусідську. 2. Сукупність людей, що об’єднані спільними інтересами, володіють спільними правами і обов’язками і підкоряються одним і тим же законам. 3. Самоврядна організація, що має публічно-правові функції (міські комуни, земства). англ. community; нім. Gemeinde f=, -n; угор. közösség; рос. община.
Ещё