Словник із соціальної роботи

ОБСЛУГОВУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

діяльність соціальних служб по соціальній підтримці, наданню соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної допомоги, проведенню соціальної адаптації і реабілітації громадян, які знаходяться у важкій життєвій ситуації. Види О.с.:стаціонарне, нестаціонарне, напівстаціонарне, за місцем проживання, термінове. англ. social service; нім. Sozialbetreuung f=; угор. szociális szolgáltatás; рос. обслуживание социальное.
Ещё