Словник із соціальної роботи

ОБОРОНА НЕОБХІДНА

дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання. англ. necessary defence; нім. notwendige Verteidigung; угор. önvédelem; рос. оборона необходимая.
Ещё