Словник із соціальної роботи

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

встановлення норм затрат праці на виготовлення одиниці продукції або вироблення продукції за одиницю часу; складова частина наукової організації праці. Встановлені слідуючі основні види норм: норми часу; норми виробництва; норми обслуговування; норми численності персоналу. англ. labour norm; нім. Arbeitsnormung f=; угор. munkafelmérés; рос. нормирование труда.
Ещё