Словник із соціальної роботи

НОРМИ СОЦІАЛЬНІ

зразки, стандарти діяльності, правила поведінки, дотримання яких очікується від члена будь-якої групи або суспільства і підтримується за допомогою санкцій. Н.с. забезпечують впорядкованість, регулярність соціальної взаємодії. англ. social norms; нім. soziale Normen; угор. szociális normák; рос. нормы социальные.
Ещё