Словник із соціальної роботи

НОРМА ЧАСУ

науково обгрунтована, регламентована величина затрат робочого часу на виробництво одиниці продукції (роботи), яка визначається в людино-годинах (хвилинах, днях). англ. time norm; нім. Stundennorm f=; угор. időtartam; рос. норма времени.
Ещё