Словник із соціальної роботи

НОРМА

в самому загальному значенні – правило, приклад, керуюча основа (Н. права, суспільного життя, культурні, моральні, виробничі та ін.). В цьому значенні – Н. групові – термін використовується в соціальній психології. В психології і медико-біологічних науках широко розповсюджене використання терміну Н. для позначення здоров’я як протилежності патології (хвороби, розладу, порушення). Виділяють три основні види норми: 1. статистичні – які характеризують статистичну більшість описуваних об’єктів; 2. фізіологічні – які характеризують по обраних параметрах процеси і стани здорового організма; 3. індивідуальні – як міру відхилення від двох попередніх. В психології коректне звернення до поняття Н. передбачає також диференціювання Н. по віку, статі, соціальній, етнічній, культурній приналежності суб’єкта і т.д.. англ. norm; нім. Norm f=, -en; угор. norma; рос. норма.
Ещё