Словник із соціальної роботи

НЕСУМІСНІСТЬ ХАРАКТЕРІВ ЛЮДЕЙ

ситуація, у якій люди, що вступають у спілкування одне з одним, виявляють протилежні, несумісні риси характеру, які перешкоджають встановленню між ними нормальних людських відносин. англ. peoples incompatibility of dispositions / characters; нім. die Unvereinbarkeit der menschlichen Charaktere; угор. emberi jellemek összeférhetetlenége; рос. несовместимость характеров людей.
Ещё