Словник із соціальної роботи

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

певний стан здоров’я, зумовлений захворюванням або каліцтвом, при якому працівник не має змоги виконувати свої трудові функції. англ. disablement / disability; нім. Arbeitsunfähigkeit f=; угор. munkakeptelenség; рос. неработоспособность.
Ещё