ІЄРАРХІЯ

система послідовно підпорядкованих елементів, розташованих в порядку від нижчого до вищого, яка характеризує різноманітні, багаторівневі системи (соціальні, політичні, лінгвістичні і т.д.). англ. hierarchy; нім. Hierarchie f=, …chi / en; угор. hierarchia; рос. иерархия.

Словник із соціальної роботи 

ІЄРАРХІЯ СОЦІАЛЬНА →← "ТЕЛЕФОН ДОВІРИ"

T: 0.080880505 M: 4 D: 3