ІНДИВІДУАЛІЗМ

світоглядна позиція, принцип поведінки, які стверджують індивіда в якості абсолютної цінності; характеризується переважанням індивідуальних інтересів над колективними. англ. individualism; нім. Individualismus [-vi-] m=; угор. individualizmus; рос. индивидуализм.

Словник із соціальної роботи 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ →← ІНДИВІД

T: 0.102133321 M: 3 D: 3