ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ

процес виявлення та оцінки потреб клієнта, а також організації і координації комплексної допомоги, яка надається йому групою спеціалістів (командою). англ. case (care) management; нім. die Führung des Falles; угор. esetek vezetése; рос. ведение случая.

Словник із соціальної роботи 

ВЕРИФІКАЦІЯ →← ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ

T: 0.082434791 M: 3 D: 3