ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ

процес виявлення та оцінки потреб клієнта, а також організації і координації комплексної допомоги, яка надається йому групою спеціалістів (командою). англ. case (care) management; нім. die Führung des Falles; угор. esetek vezetése; рос. ведение случая.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.04125177 M: 1 D: 1