ІДЕОЛОГІЯ

це форма філософських, наукових, художніх, моральних, політичних, правових, економічних, соціологічних цінностей та знань про світ та роль людини в ньому. Ідеологія регулює, інтегрує і направляє діяльність індивідів у всіх сферах життя людини. Вона містить також сукупність уявлень і теорій про кращу побудову майбутнього суспільства. Пануюча ідеологія – це не тільки ідеологічне вчення, але й чітко організована цілісна структура, яка пронизує все суспільство, виступає інтелектуальною основою його формування. Культурне відтворення ідеологічної системи є передумовою оптимального відтворення всіх суспільних інститутів. При порушенні ідеологічної інфраструктури дисонанс соціальних підсистем призводить до руйнування культури. Ідеологічна структура виступає “розумом” суспільства, визначає всю суспільну систему. англ. ideology; нім. Ideologie f=, -n; угор. ideológia; рос. идеология.

Словник із соціальної роботи 

ІЗГОЙ →← ІДЕНТИФІКАЦІЯ

T: 0.075669391 M: 3 D: 3