ФОРМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ НЕАДАПТИВНІ

форми поведінки людини, що відхиляються від усталених норм, перешкоджають нормальному спілкуванню даної людини з оточуючими, породжують проблеми у сфері міжособистісних відносин. англ. non-adaptive forms of comminicative behaviour of a man; нім. unadaptive Formen des menschlichen Kommunikationsverhaltens; угор. kommunikativ viselkedés adaptálatlan formája; рос. формы коммуникационного поведения человека неадаптивные.

Словник із соціальної роботи 

ФРАКЦІЯ →← ФОНДИ СПОЖИВАННЯ СУСПІЛЬНІ

T: 0.063761266 M: 3 D: 3