БІЖЕНЕЦЬ

мається на увазі іноземець (іноземний громадянин чи особа без громадянства), який внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, ставлення до релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань вимушений залишити територію держави, громадянином якої він є (або територію країни свого постійного проживання), і не може або не бажає користуватися захистом цієї держави внаслідок зазначених побоювань та щодо якого в порядку та за умов, визначених цим Законом, прийнято рішення про надання йому статусу біженця. англ. refugee; нім. Flüchtling m –es, -e; Flüchtlinge f=, -n; угор. menekült; рос. беженец.

Словник із соціальної роботи 

БІОСОЦІАЛЬНЕ →← БІДНІСТЬ ВІДНОСНА

T: 0.068747635 M: 3 D: 3