БІДНІСТЬ АБСОЛЮТНА

відсутність у людини засобів, які суспільство вважає необхідними для підтримки мінімально допустимого прожиткового рівня життя. англ. absolute poverty; нім. absolute Armut; угор. abszolút szegénység; рос. бедность абсолютная.

Словник із соціальної роботи 

БІДНІСТЬ ВІДНОСНА →← БІДНІСТЬ

T: 0.065327841 M: 4 D: 3