БІДНІСТЬ

характеристика економічного становища індивіда або групи, при якому вони не можуть самі оплатити вартість необхідних благ. Б. відносна, залежить від загального стандарту, рівня життя в даному суспільстві, від розподілу в суспільстві багатства, статусної системи і системи соціальних очікувань. англ. poverty; нім. Armut f=; угор. szegénység; рос. бедность.

Словник із соціальної роботи 

БІДНІСТЬ АБСОЛЮТНА →← АФФІЛІАЦІЯ

T: 0.084065335 M: 3 D: 3