БРИФІНГ

коротка інформаційна нарада представників засобів масової інформації, телебачення, радіо, газет. На ній спеціально вповноважені для цього особи висловлюють позицію уряду або відповідних організацій з конкретного питання; дається узгоджена сторонами, які ведуть переговори, засідання або конференції, інформація про їх хід, погляди сторін і т.п. В основі брифінгу як політичного і соціального інституту є гармонізація, узгодженість дій в рамках сучасної демократії. англ. briefing; нім. Briefing n; угор. sajtóértekezlet; рос. бриффинг.

Словник із соціальної роботи 

БРОДЯГА →← БОРОТЬБА КЛАСОВА

T: 0.089549197 M: 3 D: 3