ПІРАМІДА СОЦІАЛЬНА

графічне представлення соціальної структури у вигляді піраміди, в основі якої лежать найбільш чисельні нижні верстви (страти) і вгорі малочисельні вищі верстви (страти). англ. social pyramid; нім. soziale Pyramide; угор. szociális piramis; рос. пирамида социальная.

Словник із соціальної роботи 

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ →← ПІЛЬГИ СОЦІАЛЬНІ

T: 0.089814784 M: 3 D: 3