ПІДХІД ЦІЛЬОВИЙ

модель соціальної роботи, коли основний наголос ставиться на вирішенні конкретної проблеми, важливої для клієнта, через визначення дрібніших, проміжкових задач. англ. task-centered work; нім. zweckbestimmte Behandlung; угор. célszerű hozzáállás; рос. подход целевой.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.056086755 M: 1 D: 1