БОРЖНИКИ АБО БАНКРУТИ

суб’єктами банкрутства, які підпадають під дію цього Закону і іменуються надалі боржниками або банкрутами, можуть бути юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, крім державних підприємств, неспроможні своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредиторами або перед бюджетом. англ. debtors or bankrupts; нім. Schuldner oder Bankrotteure pl; угор. adósok vagy csődbe jutottak; рос. должники или банкроты.

Словник із соціальної роботи 

БОРОТЬБА КЛАСОВА →← БОЙКОТ

T: 0.072261887 M: 3 D: 3