ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНА

система заходів по наданню допомоги окремим категоріям громадян, які тимчасово опинилися у важкому економічному становищі (частково або повністю безробітні, молодь, яка вчиться та ін.), шляхом надання їм необхідної інформації, фінансових засобів, кредитів, навчання, правозахист і введення певних пільг. англ. social support / maintenance; нім. Sozialunterstützung f=; угор. szociális segély; рос. поддержка социальная.

Словник із соціальної роботи 

ПІДХІД ІНДИВІДУАЛЬНИЙ →← ПІДТРИМКА КЛІЄНТА З БОКУ ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАНТА МОРАЛЬНА

T: 0.082142296 M: 3 D: 3