ПСИХОТЕРАПІЯ ПЕДАГОГІЧНА

сфера психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на профілактичний, корекційний та оздоровчий вплив на особистість. англ. pedagogic psychotherapy; нім. pädagogische Psychotherapie; угор. pedagógiai pszichoterápia; рос. психотерапия педагогическая.

Словник із соціальної роботи 

T: 0.037628653 M: 1 D: 1