БОГАДІЛЬНІ

в ХІХ ст. соціальні установи приказів суспільної опіки, розраховані на людей із всіх суспільних станів, які не мали родичів для матеріальної підтримки і забезпечення (убогі, каліки, люди похилого віку, вдови, невиліковно хворі, душевнохворі). Виконували функції пенітенціарних закладів для таких соціальних груп: скалічені бродяги, нездатні йти у Сибір; жінки із грудними дітьми, тимчасово вислані на поселення; скалічені солдати арештантських рот; особи, виключені із духовного сану за пороки. англ. alms-houses; нім. Sozialheime pl; угор. szegényház; рос. богадельни.

Словник із соціальної роботи 

БОЙКОТ →← БЛОКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ

T: 0.094979701 M: 3 D: 3