ПСИХОГЕНЕТИКА

сфера психології, яка межує з генетикою; вивчає генезис (походження) психологічних особливостей індивіда, взаємозв’язок генотипу та середовища його формування. англ. psycho-genetics; нім. Psychogenetik f=; угор. pszichogenetika; рос. психогенетика.

Словник із соціальної роботи 

ПСИХОДІАГНОСТИКА →← ПСИХОГЕНІЇ

T: 0.064120627 M: 3 D: 3