ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ

першочергові, життєво необхідні для суспільства, соціальної групи, соціального інституту завдання, цілі. П.с. пов’язані зі зростанням ролі суб’єктивного фактора в історії сучасних суспільств. Критерії П.с.: принцип соціальної справедливості й захищеності, демократія, національна незалежність, матеріальний добробут, духовний розвиток. У сучасних складних суспільних системах. П.с. можливі лише на основі інтересів усіх соціальних суб’єктів. англ. social priorities; нім. Sozialprioritäte pl; угор. szociális elsőség; рос. приоритеты социальные.

Словник із соціальної роботи 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ →← ПОТЯГИ НЕСВІДОМІ

T: 0.086918669 M: 3 D: 3