БЛОКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ

умисне блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, встановлення постів чи в інший спосіб, яке спричинило або могло спричинити порушення нормальної роботи залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту. англ. blocking of transport communications; нім. die Blockade der Transportkommunikationen; угор. közlekedési eszközök blokkolása; рос. блокирование транспортных коммуникаций.

Словник із соціальної роботи 

БОГАДІЛЬНІ →← БЛАГОПОЛУЧЧЯ

T: 0.087920138 M: 3 D: 3