АВТОРИТЕТ

1. Загальновизнане значення, вплив особи або організації в різних галузях громадського життя, яке грунтується на знаннях, духовній гідності, досвіді. 2. Форма влади, що спирається на престиж та інші цінності суб’єкта, які позитивно оцінюються членами суспільства. В більш широкому розумінні – форма влади, що грунтується на прийнятій членами суспільства системі правових норм і суспільно–економічних інститутів. По М.Веберу – виділяються три види А., який ототожнюється з формою влади: А. – легальний, традиційний, харизматичний. англ. authority; нім. Autorität f=, -en; угор. tekintély; рос. авторитет.

Словник із соціальної роботи 

АГРЕСИВНІСТЬ →← АВТОРИТАРИЗМ

T: 0.046318858 M: 3 D: 3